Wakkerpolis boekt belangrijke overwinning op NN inzake beleggingsverzekeringen.

on juli 20, 2022 Wakkerpolis with 0 comments

Einduitspraak Rechtbank Rotterdam: NN hield de grootste kostenpost onterecht in.

UTRECHT – In een einduitspraak van de procedure die belangenorganisatie Stichting Wakkerpolis sinds 2017 tegen Nationale-Nederlanden (NN) namens ca. 600.000 polishouders heeft aangespannen, oordeelde de Rechtbank Rotterdam vandaag dat NN jarenlang ‘eerste kosten’ in rekening heeft gebracht bij beleggingsverzekeringen zonder dat dit is overeengekomen.

Het betreft circa 50.000 polissen die door NN zijn verkocht in de periode 1990 tot juli 1994. NN zal de in rekening gebrachte eerste kosten inclusief het misgelopen rendement terug moeten betalen. Wakkerpolis heeft berekend dat de gemiddelde schadevergoeding per polis ca. EUR 7.000 zal bedragen. De uitspraak betekent volgens berekeningen van Wakkerpolis een te vergoeden schade van ten minste EUR 350 miljoen.

Voor de circa 350.000 polissen die door NN zijn verkocht in de periode juli 1994 tot augustus 1999 oordeelt de rechtbank dat NN wel gerechtigd was om eerste kosten in rekening te brengen maar dat de verzekeraar onvoldoende heeft gewezen op de invloed van die eerste kosten bij voortijdige afkoop of premieverlaging. Deze (voormalige) polishouders hebben recht op terugbetaling van een deel van de eerste kosten plus misgelopen rendement. Om welke bedragen het zal gaan, is op dit moment nog onduidelijk. De rechtbank geeft Wakkerpolis en NN in overweging om met elkaar om tafel te gaan om samen “tot een pragmatische oplossing te komen.”

Voor de circa 200.000 polissen verkocht na 1 augustus 1999 meent de rechtbank dat NN gerechtigd was om eerste kosten in rekening te brengen zoals ze heeft gedaan.

Marnix Bos, voorzitter van Stichting Wakkerpolis, is verheugd met dit oordeel van de rechter. “De procedure bij de rechtbank Rotterdam heeft meer dan vijf jaar geduurd. Daarin is het Wakkerpolis gelukt de rechtbank er van te overtuigen dat Nationale Nederlanden in ieder geval voor 50.000 polissen forse schadevergoedingen moet betalen en voor nog eens 350.000 polissen kleinere bedragen. In die zin is dit vonnis een stap in de goede richting. Aan de andere kant heeft de rechtbank ten aanzien van de hoofdvraag niet de principiële draai gemaakt waarop we – zeker na het recente antwoord van de Hoge Raad op prejudiciële vragen en de daaraan voorafgaande Conclusie van Advocaat Generaal Hartlief – hadden gerekend.”

“We gaan het vonnis dus nader bestuderen en beraden ons op het instellen van hoger beroep om voor álle 600.000 NN polissen volledige schadevergoeding te bewerkstelligen. We nodigen NN ook uit om naar aanleiding van dit vonnis om tafel te gaan om nu tot een snelle en goede oplossing te komen. We roepen iedereen die een NN beleggingsverzekering heeft of ooit heeft gehad om zich aan te melden bij Wakkerpolis. Dat kan belangrijke steun bieden in onze gesprekken met NN en/of het vervolg van de procedure.”

Utrecht, 20 juli 2022