Nationale-Nederlanden compenseert deelnemers gedeeltelijk!

on februari 11, 2022 Wakkerpolis with 0 comments

Uitspraak Hoge Raad vandaag is extra steun in de rug.

Stichting Wakkerpolis procedeert al vele jaren tegen verzekeraars over beleggingsverzekeringen. Naar aanleiding van bewijsmateriaal dat door Wakkerpolis is ingebracht, heeft verzekeraar NN inmiddels bij de rechtbank Rotterdam erkend dat ze meer kosten in rekening heeft gebracht dan is overeengekomen, in ieder geval voor beleggingsverzekeringen afgesloten vóór 1993.
NN heeft daarbij erkend dat na door haar zelf in 2005 bekendgemaakte fouten in haar offertesoftware door Wakkerpolis een tweede fout in de offerte software is aangetoond waarvan NN tot voor kort niet zou hebben geweten. NN zegt de nieuwe fout inmiddels te hebben gemeld bij toezichthouder AFM

NN probeert deze polishouders momenteel te traceren en vergoedt de door NN zelf berekende schade. Het gaat naar schatting van Wakkerpolis vooralsnog om enkele tienduizenden NN-polishouders die bedragen van enkele honderden tot duizenden euro’s hebben of binnenkort zullen ontvangen.

Marnix Bos, voorzitter van Stichting Wakkerpolis hierover:

“Op zich is het een mooi eerste stapje dat enkele tienduizenden klanten momenteel al gedeeltelijk schadeloos worden gesteld door NN. De erkenning van NN inzake een nieuwe fout in haar offertesoftware toont wederom aan dat de offertes nooit bedoeld zijn geweest om duidelijk en nauwkeurig te informeren of iets overeen te komen maar slechts om zaken zo rooskleurig mogelijk voor te stellen en veel polissen te verkopen.
NN vergoedt echter slechts een gedeelte van de totale schade en bovendien alleen nog maar voor polissen afgesloten vóór 1993. Het is belangrijk dat consumenten met een NN beleggingsverzekering van vóór 1993 zich zo spoedig mogelijk melden bij Wakkerpolis, zodat wij de berekeningen van NN voor hen kunnen controleren en waar nodig verdere actie kunnen ondernemen.
En uiteraard geldt ook voor alle andere klanten met een NN of ASR (Waerdye) beleggingsverzekering: kom in actie als je dat nog niet hebt gedaan, het is echt zinvol. De strijd tegen verzekeraars over beleggingsverzekeringen is een lange en taaie maar gaat nu een cruciale fase in!”

Hoge Raad bevestigt beslissing in voordeel woekerpolishouders

De Hoge Raad heeft vandaag de volwaardige rol bevestigd die is weggelegd voor alle leerstukken uit het Nederlands burgerlijk recht bij de beantwoording van de vraag op welke wijze verzekeraars moesten informeren over de kosten van beleggingsverzekeringen.

Mr. Michiel van Eersel, advocaat van Stichting Wakkerpolis, noemt de uitspraak een belangrijke bevestiging in de twee collectieve procedures die Wakkerpolis voert tegen de verzekeraars NN en ASR:
“Zowel NN als ASR hebben bij hun beleggingsverzekeringen via polisvoorwaarden en productbrochures honderdduizenden verzekeringsnemers geïnformeerd over de in rekening te brengen kosten, maar hebben daarbij een of meer kostensoorten verzwegen.
Verzekeringsnemers hebben recht op terugbetaling van die verzwegen kosten, plus het daarover misgelopen rendement, ook als verzekeraars de specifieke informatieverplichtingen uit de toezichtwetgeving zouden hebben nageleefd. De uitspraak van de Hoge Raad en het voorafgaande Advies van Advocaat-Generaal Hartlief vormen dus een belangrijke steun voor consumenten met het oog op de hoorzittingen en einduitspraken die de komende maanden zullen volgen in de Wakkerpolis-procedures”.

Utrecht, 11 februari 2022 (update 14 februari 2022)