Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij?
Neem dan even contact met ons op of stuur een email.
 • Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?
  Dossier NN
  Als u in de periode 1990 tot en met 2007 een beleggingsverzekering heeft afgesloten bij Nationale-Nederlanden, dan is het antwoord hoogstwaarschijnlijk ‘ja!’.

  Dossier ASR Waerdye
  Als u in de periode 1988 tot en met 2008 een Waerdy beleggingsverzekering heeft afgesloten bij ASR (of een van haar rechtsvoorgangers zoals Stad Rotterdam), dan is het antwoord hoogstwaarschijnlijk ‘ja’.,

 • Wat zijn de gevolgen als ik nu niets doe? Als er een regeling komt, zal die vast ook wel voor mij gelden.
  Nee, dat is niet zonder meer waar. Voor het slagen van de acties is het van belang dat er steun is van (veel) deelnemers. Bovendien wordt in toenemende mate actiebereidheid in Nederland beloond. Dat kan betekenen dat deelnemers meer schadevergoeding ontvangen dan anderen.
  Daarnaast is het van belang om u aan te melden, in verband met mogelijke verjaring en verval van uw vordering.
 • Ik heb een polis van een andere verzekeraar dan ASR Waerdye of Nationale-Nederlanden. Kan ik mij ook aanmelden bij Wakkerpolis?
  Ja. Wakkerpolis zet zich in voor alle consumenten met een woekerpolis. De focus die zij daarbij aanbrengt is dat verzekeraars een voor een worden aangepakt. Op dit moment ligt de focus op Nationale-Nederlanden en ASR.
  Mogelijk volgen nog aanvullende Wakkerpolis dossiers inzake andere verzekeraars.
  Meld u gratis aan voor de Wakkerpolis Monitor. Zo mist u geen relevant nieuws.
 • Mijn beleggingsverzekering is reeds beëindigd of afgekocht. Heeft aanmelden bij Wakkerpolis dan nog wel zin?
  Zeker wel. Voor zover uw polis valt binnen de scope van Wakkerpolis, dan hebt u nog recht op schadevergoeding. Doordat er te veel kosten op uw polis zijn ingehouden, is de afkoop- of beëindigingswaarde te laag geweest.
 • Wat is het belang van de uitspraken van het Kifid?
  Inmiddels heeft het Kifid in meerdere uitspraken bepaald, dat Nationale-Nederlanden haar beleggingsverzekeringen niet goed heeft uitgevoerd en dat ze de daardoor veroorzaakte schade moet vergoeden. Een voorbeeld daarvan betreft de ‘Eerste kosten’.
 • Wat houdt de No win no fee-vergoeding in?

  Verzekeraars verzetten zich met alle macht tegen de claims die Wakkerpolis voor de polishouders instelt. De strijd kost dus veel geld en tijd: we zijn er al sinds 2011 mee bezig. Als blijkt dat u een geldige vordering heeft, kan Wakkerpolis zich inspannen deze vordering voor u te innen. Daartoe ontvangt u een ‘No win no fee’ overeenkomst. Wakkerpolis neemt de kosten die met die inning gemoeid zijn voor haar rekening. Als tegenprestatie ontvangt Wakkerpolis bij succes een percentage van wat er geïnd wordt. Voor u dus geen kosten vooraf en geen jaarlijkse bijdrage, lidmaatschap of donaties. Alleen een beperkte afdracht ingeval van een succesvolle inning.

  Wakkerpolis spant zich in om de kosten te verhalen op verzekeraars. We kunnen echter niet garanderen of en in welke mate dat lukt.

  In ieder geval probeert Wakkerpolis een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u te realiseren, waarvan u in ieder geval circa 82,5% zelf in handen krijgt. Onderstaand voorbeeld illustreert dat:

  Rekenvoorbeeld op basis van een vergoeding van EUR 2.000.

  Uw opbrengst
  (scenario 1)

  Uw opbrengst
  (scenario 2)

  Uw vergoeding als gevolg van uitspraak Geschillencommissie KiFiD EUR 2.000 EUR 2.000
  No win no fee-vergoeding Wakkerpolis (17,5%) EUR 350 -/- EUR 350 -/-
  Netto schadevergoeding EUR 1.650 EUR 1.650
  Verzekeraar vergoedt ook de No win no fee-vergoeding
  Bij verzekeraar te vorderen kosten EUR 350 +

  Netto te ontvangen

  EUR 1.650

  EUR 2.000

 • Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
  We hebben haast, ook omdat uw vordering kan verjaren of vervallen door tijdverloop.
 • Als ik deelneem, houd ik dan wel de zeggenschap over mijn claim?
  Ja. Wij helpen u alleen. We doen niets met uw claim wat u niet wilt. Als een schikking of andere doorbraak ontstaat, nemen we contact met u op en beslist u wat er gebeurt.
 • Kan ik een voorbeeld van de Wakkerpolis deelname overeenkomst raadplegen?
  Uiteraard. U vindt deze hier.