Dossiers

 Wakkerpolis NNclaim 

green

Wakkerpolis zet zich in voor alle consumenten met een woekerpolis. Haar strategie is daarbij dat ze per product analyseert welke gebreken zich daarin bevinden. Wakkerpolis is begonnen met de beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden en heeft claims tegen ASR (Waerdye) en Achmea (Avero) in voorbereiding. Met resultaat!

Eisen en resultaten van Wakkerpolis

 

Om welke beleggingsverzekeringen gaat het?

Iedereen die een beleggingsverzekering van Nationale Nederlanden heeft (of gehad heeft), komt in aanmerking voor schadevergoeding. Daarbij gaat het om alle beleggingsverzekeringen die NN in de periode 1990 – 2008 heeft verkocht, ongeacht onder welk label dat is gebeurd. Bekende labels die gebruikt zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Flexibel Verzekerd Beleggen
  • Verzekerd Beleggen
  • Bedrijfs Effect Sparen
  • Bedrijfs Plus Pensioen
  • Effect Sparen
  • en meer

 

Eerste kosten moeten worden terugbetaald

Eerder dit jaar heeft de Geschillencommissie van het KiFiD geoordeeld dat Nationale-Nederlanden de verzekerde een deel van de kosten uit de verzekering moet terugbetalen! Dat gaat om ondermeer de ‘Eerste kosten’, gemiddeld per polis zo’n EUR 5.500,-, inclusief gederfd rendement. De vorderingen per polis variëren van EUR 500 tot wel EUR 60.000 (!).
Dat is een hele belangrijke uitspraak. Ze opent wagenwijd de deur voor vergoeding voor alle 500.000 verzekerden. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is het belangrijk dat u zich aanmeldt als deelnemer bij Wakkerpolis.

Informatieplicht geschonden: Hefboom- en inteereffect

De Geschillencommissie heeft in het Wakkerpolis proefproces ook al uitgesproken dat NN niet heeft gewaarschuwd voor het Hefboom- en inteereffect en ook op dat punt onrechtmatig heeft gehandeld. Als eerste en tot op heden enige claimorganisatie heeft Wakkerpolis hierbij succesvol aangetoond dat de bestaande Tegemoetkomingsregeling inzake het hefboomeffect geen adequate schadevergoedingsregeling is en dat er meer schade moet worden vergoed.

Premies Overlijdensrisico te hoog

Ook is door Wakkerpolis aangetoond dat NN zonder dat vooraf duidelijk te maken, de premies voor het overlijdensrisico gebaseerd heeft op sterk verouderde ‘sterftetafels’ uit het begin van de jaren 80. In de visie van Wakkerpolis zijn de tarieven 25% te hoog. Er is een zeer goede kans dat NN naast ‘Eerste kosten’ en hogere ‘Compensatie Hefboom- en inteereffect’ tevens de toegepaste overlijdensrisicopremies met terugwerkende kracht moet aanpassen voor alle polishouders.

Onjuiste offertesoftware: Voorbeeldkapitalen te hoog

Daarnaast heeft Wakkerpolis aangetoond (en de onafhankelijke Deskundige heeft het inmiddels bevestigd) dat er bij offertes in de periode 1992 – 2002 systematisch gebruik is gemaakt van onjuiste offertesoftware waardoor Voorbeeldkapitalen te hoog zijn voorgesteld. NN heeft daarvoor in 2005/2006 aan alle polishouders een klein bedrag gecompenseerd, maar de Deskundige heeft bevestigd dat deze compensatie te laag is.

Ook zijn de Voorbeeldrendementen die in offertes zijn toegepast door NN niet volgens de criteria van de Code Rendement en Risico berekend waardoor klanten zijn misleid.

Gemiddeld genomen is de schade EUR 5.500 per polis.

Wakkerpolis maakt zich ook sterk richting andere verzekeraars.

Consumenten met een beleggingsverzekering van o.a. Avero-Achmea, Delta Lloyd, Aegon, Allianz, en meer, kunnen zich gratis melden voor de Wakkerpolis Monitor. Zo mist u geen relevant nieuws.