Baanbrekende overwinning Wakkerpolis op Nationale Nederlanden

on maart 29, 2016 Wakkerpolis with 0 comments

Richtinggevende uitspraak KiFiD:
handhaving informatieplicht na Arrest Europese Hof.

UTRECHT – Voor gedupeerden met een beleggingsverzekering van NN is vandaag door Wakkerpolis in samenwerking met Consumentenbond een baanbrekende overwinning geboekt in de woekerpolisaffaire.

Volgens Wakkerpolis en de Consumentenbond moet deze richtinggevende uitspraak toegepast worden op minstens 500.000 NN beleggingsverzekeringen.

De belangrijkste conclusies van de Geschillencommissie KiFiD zijn als volgt:

(1) NN heeft consument vooraf niet naar behoren geïnformeerd over (eerste) kosten en (hefboomeffect) overlijdensrisicopremies.

Kosten waarover niet is geïnformeerd, moeten worden terugbetaald. Het Arrest van Europese Hof heeft daarin geen verandering gebracht.

(2) Offerte NN deugt niet
Uit deskundigenonderzoek is gebleken dat NN de voorbeeldkapitalen in de offerte te hoog heeft voorgesteld.

(3) Schadevergoeding:

  • Eerste kosten
    NN moet de in rekening gebrachte eerste kosten volledig terugbetalen, plus het daarover misgelopen rendement.
  • Hefboomcompensatie: aanzienlijke verbetering van “Tegemoetkomingsregeling”
    De regelingen die NN samen met een tweetal stichtingen eerder in het leven heeft geroepen zijn hiermee nadrukkelijk als onvoldoende gekwalificeerd.

 

Bedragen
Exacte bedragen moeten nog door NN en Wakkerpolis berekend worden, maar bij eerste schatting gaat het bij de betreffende polis om een bedrag van circa EUR 15.000.

Toepassen op 500.000 NN-polissen
De uitspraak van vandaag is van groot belang voor minstens 500.000 polishouders van NN. Op basis van onderzoek stelt Wakkerpolis dat voor haar NN-deelnemers de gemiddelde schadevergoeding circa EUR 8.000 per polis is (eerste kosten en hefboomeffect). Dit gaat ook op voor polissen die reeds zijn beëindigd. Als alle klanten in beweging komen, wordt de totale schade voor NN geraamd op EUR 4 miljard.

Melden: www.wakkerpolis.nl
Wakkerpolis roept consumenten met een beleggingsverzekering van NN op om zich te melden op www.wakkerpolis.nl. Advocaat Adriaan de Gier: “Afwachten tot er spontaan wat wordt uitbetaald werkt niet bij verzekeraars. Iedereen moet ook zelf iets doen om zijn schade vergoed te krijgen. Men moet zich melden, anders komt het niet goed’.