“NN krijgt deksel op zijn neus”

on juni 12, 2014 Wakkerpolis with 0 comments

Er is een belangrijke stap gezet in de woekerpolis-affaire rond beleggingsverzekeringen. Verzekeraar Nationale Nederlanden (NN) had wel degelijk een informatieverplichting tegenover klanten over de beleggingsverzekeringen en had klanten dus beter moeten informeren.

Dat schrijft advocaat-generaal Eleanor Sharpston van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een advies aan het hof. Over drie maanden volgt de uitspraak. Doorgaans nemen de rechters een advies van de advocaat-generaal over.

NN had de zaak in Luxemburg zelf aangespannen als een soort proefproces en krijgt nu het deksel op zijn neus, zegt advocaat Adriaan de Gier namens duizenden gedupeerde beleggers.

Bij Nationale Nederlanden zijn in de periode 1990-2008 ongeveer 500.000 polissen afgesloten.

Schadevergoeding

Advocaat De Gier van wakkerpolis.nl is verheugd over het advies en hoopt dat het wordt gevolgd door het hof. Dat zou de deur openen voor een serieuze schadevergoeding. Volgens De Gier hebben zich enkele duizenden gedupeerden aangesloten bij deze massa-claim. “We gaan in volle vaart op een goede ontwikkeling af voor alle deelnemers.”

Niet duidelijk is wat een veroordeling van NN door het hof voor gevolgen heeft voor andere verzekeraars en houders van een woekerpolis.

In een reactie zegt een woordvoerder van Nationale Nederlanden dat de verzekeraar altijd heeft voldaan aan de geldende regels en richtlijnen voor informatievoorziening en het oordeel van het Hof gewoon afwacht.

Kosten

De woekerpolis-affaire sleept al acht jaar en gaat naar schatting over zeven miljoen polissen. Mensen sloten een beleggingsverzekering af bij verzekeraars waarbij de kosten hoog waren en de opbrengsten laag, terwijl hun allerlei fraaie rendementsplaatjes werden voorgehouden. Mensen wisten doorgaans niet dat van de ingelegde premies een flink deel werd ingehouden voor kosten en dat dus maar een deel van het geld belegd werd.

Er zijn compensatieregelingen getroffen voor de gedupeerden van een beleggingsverzekering, onder meer door de geschillencommissie van het KiFiD, maar advocaten betogen dat de compensaties veel te laag zijn. Het KiFiD oordeelde in maart dat NN een deel van de kosten moet terugbetalen. Gemiddeld zijn die kosten 6000 euro per polis.

Voor Nationale Nederlanden komt de kwestie op een vervelend moment. De verzekeraar bereidt deze weken een beursgang voor. Investeerders en beleggers zijn doorgaans huiverig voor schadeclaims die boven het hoofd hangen.

Bron: NOS