Hartelijk dank.

De ondertekening van uw Wakkerpolis deelname-overeenkomst is geslaagd!

Na de ondertekening door Wakkerpolis ontvangt u een getekend exemplaar voor uw administratie.

1:

Online aanmelding

2:

Deelname-overeenkomst

3:

Betaling

Om uw deelname aan Wakkerpolis definitief te maken, vragen wij u de deelnamebijdrage van EUR 24,50 over te maken aan Wakkerpolis.
Ontvangen betalingen worden na verwerking door Wakkerpolis aan u bevestigd.
Rekeningnummer NL10 KNAB 0255 1892 65
BIC Code/SWIFT KNABNL2H
Naam bank Knab
Ten name van Wakkerpolis B.V.
Bedrag EUR 24,50
Onder vermelding van "Uw Wakkerpolis ID nummer"
U vindt uw Wakkerpolis ID ondermeer in de door u getekende deelname-overeenkomst