Rekenvoorbeeld No Win No Fee

U komt in aanmerking voor een vergoeding. Wat betekent “meedoen met Wakkerpolis op basis van No Win No Fee”?

Kostenloos en vrijblijvend

Stap 1: Verificatie

Beleggingsverzekering?
Nationale-Nederlanden?
ASR Waerdye?
In aanmerking?

Wakkerpolis controleert en verifieert of uw polis in aanmerking komt voor een vergoeding en of u een geldige vordering heeft.

No Win No Fee

Stap 2: Deelname

U verneemt de hoogte van uw vordering. U kunt Wakkerpolis inschakelen voor verdere begeleiding van uw vordering op basis van No Win No Fee.

No Win No Fee
(zie onderstaand rekenvoorbeeld)
Geen inschrijfgeld, contributie of donatie!

No Win No Fee

Stap 3: Te gelde maken

We proberen vanzelfsprekend alle kosten en de fee te verhalen op de verzekeraar.
Het is gebruikelijk dat partijen die schade moeten vergoeden ook de kosten betalen die redelijkerwijs gemaakt zijn om de vordering te incasseren.
We kunnen echter niet garanderen of en in weke mate dat lukt. In ieder geval probeert Wakkerpolis een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u te realiseren waarvan u in ieder geval circa 80% zelf in handen krijgt. En daarnaast doen wij ons uiterste best om van die 80% 100% te maken. Onderstaand voorbeeld illustreert dat:

Rekenvoorbeeld op basis van een vergoeding van EUR 2.000.

Minimale opbrengst

Maximale opbrengst

Uw vergoeding als gevolg van uitspraak Geschillencommissie KiFiD EUR 2.000 EUR 2.000
Succesfee Wakkerpolis (17,5%) EUR 350 -/- EUR 350 -/-
Netto schadevergoeding EUR 1.650 EUR 1.650
Verzekeraar vergoedt ook de kosten
Bij verzekeraar te vorderen kosten EUR 350 +

Netto te ontvangen

EUR 1.650

EUR 2.000