Schikking: €300 miljoen voor woekerpolissen NN

De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl zijn het eens geworden over een schikking met NN Group (NN) voor woekerpolisgedupeerden. Met de deal is een bedrag gemoeid van ongeveer 300 miljoen euro. Alle juridische procedures tegen NN worden hiermee stopgezet.

De overeenkomst betreft onder meer beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN Amro Levensverzekering. De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen consumenten die zich bij een van de belangenorganisaties hebben aangemeld, bericht over wat de regeling voor hen betekent. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

Prachtig resultaat
Ab Flipse, voorzitter Vereniging Woekerpolis, is blij met de overeenkomst: ‘Na eerdere schikkingen met Allianz en a.s.r. is dit de derde schikking die we hebben weten te bereiken. Een prachtig resultaat dat zeker ook te danken is aan de positieve uitspraken in onze rechtszaken tegen Aegon (a.s.r.) en NN in september vorig jaar. Wat ons betreft is dit ook de tijd voor andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten om in beweging te komen.’

Trots
Ook Pieter Lijesen, Stichting Woekerpolisproces is blij: ‘De onderhandelingen met NN waren soms moeilijk en gesprekken gingen tijdens de feestdagen en vaak tot diep in de nacht door. Maar we hebben bereikt waar we voor staan, namelijk een regeling waar we trots op zijn. Het doet recht aan de schade die deelnemers hebben geleden. Ik ben vooral blij dat de deelnemers die op leeftijd zijn toch nog tijdig een compensatie ontvangen.’

Woekerpolissen
De belangenorganisaties strijden al vele jaren voor consumenten met een woekerpolis. Deze beleggingsverzekeringen werden vanaf eind jaren ‘80 tot 2008 verkocht. Verzekeraars hielden vaak hoge kosten in op de te beleggen premie, waardoor het voorgespiegelde rendement bij lange na niet werd gehaald. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten kwamen echt van een koude kermis thuis. Ze sloten die polissen af met het idee om daarmee later een hypotheek af te lossen of om een pensioen mee aan te vullen. Dat bleek onhaalbaar. Deze regeling compenseert hen nu voor de hoge kosten die ze hebben betaald. Daar hebben we lang voor gestreden, maar nu kan dat boek dicht.’

Oproep
Stef Smit, directeur ConsumentenClaim: ‘Er zijn meer verzekeraars die woekerpolissen verkochten. Ook consumenten met polissen van Achmea, Reaal en de Goudse hebben zich bij ons gemeld. We roepen die verzekeraars dan ook op om het goede voorbeeld van a.s.r. en NN te volgen en met ons in gesprek te gaan over een schikking. De polishouders hebben er recht op.’

Goed nieuws
Marnix Bos, voorzitter Wakkerpolis sluit zich daarbij aan: ‘Voor consumenten loont het om zich aan te sluiten bij een belangenorganisatie.’ NN heeft daarnaast nog een vangnet voor consumenten die niet zijn aangemeld en niet eerder compensatie hebben ontvangen. Voor deze groep en voor schrijnende gevallen heeft de verzekeraar nog eens 60 miljoen op haar balans gereserveerd. Consumenten kunnen zich daarvoor rechtstreeks melden bij NN. Bos: ‘Daarmee is de regeling goed nieuws voor alle belanghebbende polishouders.’

Consumenten met een woekerpolis bij Achmea, Reaal en de Goudse kunnen zich melden bij een van de belangenorganisaties. Aanmelden met polissen van NN en a.s.r. via de belangenorganisaties is niet meer mogelijk.

De regeling met NN is definitief als minimaal 90% van de deelnemers akkoord is.

Download hier het volledige persbericht >

 

 

Binnenkort meer informatie

Staat uw vraag hier niet bij?
Neem dan even contact met ons op of stuur een email.