Wakkerpolis onthult geheime schikkingen ASR:

Onder (juridische) druk heeft verzekeraar ASR een schikkingsvoorstel gedaan aan een groep Waerdye-klanten die rechtshulp hebben gezocht. De compensatie, die kan oplopen tot vele duizenden euro’s, komt bovenop de vergoeding die polishouders gehad hebben uit hoofde van de Tegemoetkomingsregeling uit 2008.

De aanvullende compensatie geldt ook wanneer de Waerdye-polis reeds is beëindigd of afgekocht.

ASR heeft jarenlang grote kostenposten verzwegen. Niet alleen zijn het kosten die niet met de klant zijn overeengekomen, maar ze zijn ook nog eens in rekening gebracht op alle Waerdye polissen, waardoor de klant ook schade heeft opgelopen door misgelopen rendementen.

Onder (juridische) druk heeft ASR een aanvullende compensatieregeling voorgesteld voor een beperkte groep van haar klanten. Hierbij is tot wel 80% van deze teveel berekende kosten gecompenseerd en terugbetaald.

“Ik heb een ASR Waerdye polis. Wat kan ik doen?”

Wat werkt wel? Wat werkt niet?
Aansluiten bij Wakkerpolis Afwachten of niets doen
Collectieve en juridische druk vergroten
Doe de check
en doe mee met de mensen
die WEL een extra compensatie
hebben ontvangen!

 

Doe de Check!

Komt uw ASR Waerdye polis in aanmerking voor aansluiting bij het collectief van Wakkerpolis?